BORÇ SORGULAMA SİTESİ

Sıkça Sorulan Sorular?
Bir sorunun cevabını öğrenmek için sorunun üzerine tıklayabilir, ya da tüm cevapları görüntüleyebilirsiniz...

Aylık elektrik fiyatlarını nereden öğrenebilirim?
Aylık elektrik fiyatları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin http://www.tedas.gov.tr adresi tarifeler sayfasından öğrenebilirsiniz.

Trafo bakımları neden yapılmaktadır?
Elektrik dağıtım sistemlerinde; İşletme Bakım talimatları uyarınca yılda en az bir kez bakım yapılması gerekmektedir. Trafo merkezlerindeki bu bakım çalışmalarımızı özellikle okulların kapalı olduğu, tatil mevsimi ve ısınma vs. gibi problemlerin yaşanmadığı yaz aylarında planlanmakta, abonelerimizin kış aylarında enerji problemi ile karşılaşmamaları için gereken önlemler alınmaktadır.

Serbest tüketici kimdir?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi.

Serbest olmayan tüketici kimdir?
Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişi.

Abonelik işlemleri için nereye başvurulmalıdır?
Abonelik talep edilen adrese en yakın Şirketimizin ilgili birimine başvurularak talebinize ilişkin işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Abonelik başvurusunda istenecek belgeler nelerdir?
Talebinizin ilk elektrik enerjisi bağlantısı olması veya bağlantısı bulunan kullanım yerleri için olan abonelik başvurularınıza ilişkin başvuru dilekçesi, istenecek belgeler ile yapılması gereken bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmelerine Şirketimizin http://www.tedas.gov.tr adresindeki ABONELİK sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bağlantı anlaşması nedir?
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (bağlantı talebinde bulunulan bölgedeki ilgili şirket) ile dağıtım sistemini kullanacak başvuru sahibi arasında imzalanması gereken, gerçek veya tüzel kişilerin dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmadır.

Perakende satış sözleşmesi nedir?
Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi (abonelik talebinde bulunulan kullanım yerinin bulunduğu bölgedeki Elektrik Dağıtım Şirketleri) ile müşteriler arasında imzalanması gereken müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. Perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile aboneliğiniz yapılmış olur.

Abonelik işlemlerinde ödenecek Dağıtım Bağlantı Bedeli nedir?
Talep edilen abonelik ilk enerji bağlantısına ilişkin ise ve bağlantı talebinizin dağıtım sistemine uygun olması halinde, yapılan bağlantıya münhasır tesis edilmesi gereken bağlantı varlıkları ve bağlantı varlıklarının tesisi ile bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerdir.Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. Bağlantı varlıklarının kullanıcılar tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı varlıkları bedeli alınmaz, sadece bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin bedeller alınır. Bu bedellere Şirketimizin http://www.tedas.gov.tr adresindeki TARİFELER sayfasından ulaşabilirsiniz.

Abonelik işlemlerinde ödenecek Güvence Bedeli nedir?
Tüketilen enerjinin bedeli, okunan sayaç değerine göre faturanın düzenlenip ilgilisine gönderilmesi için geçen süre ile fatura ödeme süresi (son ödeme tarihi) göz önüne alındığında, tüketilen elektriğin bedeli tüketim yapıldıktan en az bir ay gibi bir süre sonra tahsil edilebilmektedir. Bu nedenle, Şirketin müşteriden sürekli enerji bedeli alacağı bulunmaktadır.Bu enerji bedeli alacağının güvence altına alınması bakımından, gerekli olması halinde müşterinin borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınmaktadır.Güvence bedeli, sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşmenin sona erdiği tarih itibariyle güncelleştirilerek müşterinin tüm hesapların tavsiyesinden sonra geri ödenir.Güvence bedelinin tamamının defaten ödenmesi esastır. Ancak, yazılı başvurunuz halinde, nakit güvence bedelinin kanuni faiziyle birlikte taksitlendirilmesi sağlanmaktadır.

Güvence bedeli nasıl hesaplanır?
Bağlantı gücünün kW'ı başına, abone grupları itibariyle o yıl için geçerli olan birim bedeller dikkate alınarak hesaplanır. Abone grupları bazında güvence birim bedellerine Şirketimizin http://www.tedas.gov.tr adresindeki TARİFELER sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güvence bedeli banka teminat mektubu olarak da verilebilir mi?
Mesken aboneleri dışındaki müşteriler talep etmeleri halinde güvence bedelini süresiz banka kati teminat mektubu olarak da verebilir. Güvence bedelini banka kati teminat mektubu olarak vermişseniz, bağlantı gücünüzde veya abone grupları itibarı ile belirlenen güvence birim bedellerinde değişiklik olduğunda güvence bedeliniz son bedellere göre yeniden hesaplanır. Bu durumda mevcut banka teminat mektubunuzu yeniden hesaplanan güvence bedelinize eşit olacak şekilde yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde tamamlamanız ( fark teminat mektubu vermeniz) gerekmektedir.

Hangi durumlarda fark güvence bedeli verilir?
Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren müşterilerin ait oldukları abone grubuna ait güvence birim bedellerinin artması halinde artan fark kadar fark güvence bedeli, ayrıca müşterinin sözleşmesinde belirtilen ve güvence bedelinin hesaplamasına esas alınan gücünün artması halinde artan güç karşılığı fark güvence bedeli verilir.Fark güvence bedeli; asıl güvence bedeli teminat mektubu olarak verilmiş ise teminat mektubu olarak, nakit verilmiş ise nakit olarak verilir.

Hangi durumlarda elektrik enerjisi kesilir?
Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır?
Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, makbuz karşılığı peşin kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

Kesme-bağlama bedeli nedir?
Müşterinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir.Bu bedellere Şirketimizin http://www.tedas.gov.tr adresindeki TARİFELER sayfasından ulaşabilirsiniz.

Elektrik enerjisi birim fiyatları nereden öğrenilebilir?
Şirketimizin http://www.tedas.gov.tr adresindeki TARİFELER sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tüketiminiz nasıl belirlenir?
Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.

Tek zamanlı tarife nedir?
Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.

Çok zamanlı tarife nedir?
Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisine farklı fiyat olarak uygulanan tarifedir. Bu tarife kapsamındaki abonelerin faturaları, belirlenen zaman dilimlerindeki tüketimleri ile bu zaman dilimlerinin fiyatları dikkate alınarak düzenlenir.

Çok zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimleri nasıldır?
Çok zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimleri saat 06:00-17:00 arası gündüz, saat 17:00-22:00 arası puant , saat 22:00-06:00 arası gece dönemi olarak belirlenmiştir.Günlük tüketiminizi düşük tarife uygulanan saat dilimi olan 22:00 - 06:00 saatleri arasına kaydırdığınız oranda faturalarınız düşük olacaktır.

Çok zamanlı tarifeden enerji almak için ne yapılması gerekir?
Çok zamanlı tarifeden enerji almak için, farklı zamanlardaki tüketimleri ölçmeye uygun elektronik sayaç temin edilmesi ve bir dilekçe ile bağlı olduğunuz Abonman Şefliğine müracaat etmeniz gerekmektedir. Sadece herhangi marka bir elektronik sayacın temin edilerek tesisata takılması ile çok zamanlı tarifenin uygulanması mümkün değildir, mutlaka çok zamanlı tarifeden faydalanmak istediğinizi yazılı olarak belirtmeniz gerekmektedir. Farklı zaman dilimlerinde farklı fiyat uygulaması bu tarife grubunu seçen abonelere uygulanmaktadır. Farklı zaman dilimlerindeki tüketimi ölçmek için piyasada reklamı yapılan değişik marka elektronik sayaçlar vardır. Burada dikkat edilecek husus alınacak elektronik sayacın mutlaka "TEDAŞ ONAYLI" olmasıdır. "TEDAŞ ONAYLI" olmayan elektronik sayaçlar Şirketimizce kabul edilmemektedir.

Mevcut sayacı elektronik sayaçla değiştirmek zorunlu mudur?
08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre 08.12.2001 tarihinden sonra ilk kez enerji alınacak yeni kullanım yerlerinin aboneliklerinde puant tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu bulunmakta olup, bu tarihten önceki abonelerin mevcut sayaçlarını değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Fatura tutarını nereye ödeyeceksiniz?
Okunan sayaç değerine göre düzenlenen fatura bedeli, fatura veya ödeme bildirimi üzerinde belirtilen süre içerisinde TEDAŞ tahsilat vezneleri veya ilgili banka şubelerine ödenir.

Faturanın süresinde ödenmemesi halinde ne olur?
Fatura tutarınızı; elektrik enerjisi tüketiminin yapıldığı kullanım yerinize bırakılan yada posta ile gönderilen fatura veya ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranları aşmayacak şekilde Şirket Yönetim Kurulunca belirlenen yürürlükteki gecikme zammı oranında günlük olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.Fatura bedelini son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde bir kez daha bildirimde bulunulur. İkinci bildirime rağmen fatura bedeliniz bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmez ise elektriğiniz kesilir. Elektriğiniz kesilince, borcunuzu ödeyip elektriğinizi açtırırken ayrıca kesme –bağlama bedeli ödemeniz gerekmektedir. Elektriğinizin kesilmemesi, ayrıca gecikme zammı ve kesme-bağlama bedeli ödememeniz için lütfen ödemelerinizi zamanında yapınız.